ØNSKER DU Å SNAKKE MED NOEN?

Det beste er å ta kontakt med din fastlege som vil kunne snakke med deg og hjelpe deg videre. Du kan ringe den døgnåpne hjelpetelefonen til Mental Helse der du alltid vil finne noen å snakke med. Røde Kors har også hjelpetelefonen og chatten Kors på Halsen som er åpen hver ukedag 14-20.

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
http://www.mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen

Røde Kors på Halsen: 800 333 21
https://www.korspahalsen.no/

Det viktigste er at du snakker med noen, uansett hvem. Mamma, pappa, venner, helsesøster, lærer eller besteforeldre. Du trenger ikke være alene om det du føler og tenker. Det er mange som ønsker å hjelpe deg, de må bare forstå at du trenger hjelp.